АМАНН Етичен кодекс

За едно почтено сътрудничество

Коректност – спазването на правото и закона, честността, надеждността и почтеността – е неотменима основна предпоставка за успеха на фирмата и открай време основа на всички бизнес отношения на АМАНН Груп.

За нас е от най-голямо значение доверието на партньорите, клиентите, акционерите, органите на властта и обществеността, както и на конкурентите в отговорното, законно и морално почтено поведение на всички служители.

Етичният кодекс на АМАНН съдържа фундаментални етични принципи на поведение, които във фирменото ежедневие определят действията на ръководството, както и на служителите. Tой служи като ориентир за всички решения и действия и е задължителната рамка за сътрудничеството вътре във фирмата, както и при работата с клиенти, конкуренти, служебни лица и обществени институции.

 

Етичния кодекс на АМАНН ще намерите тук във версии на
немски и английски език:


AMANN Verhaltenskodex (PDF - 132KB)
AMANN Code of Conduct (PDF - 130KB)

© Amann.bg - 2009-2019 | изработено от енигра