Нашите фабрики по света

Качество произведено в AMANN

С около 1 100 000 километра дневно производство АМАНН Груп се числи към водещите производители в световен мащаб.

Тенденцията: към все по-голям ръст. В най-модерните фабрики специални агрегати извършват напълно автоматично цялото производство – от предене на сърцевинни конци през пресукване, багрене, апретура до окончателното завършване на крайния продукт.

© Amann.bg - 2009-2019 | изработено от енигра